Dom jednorodzinny w Więcławicach Dworskich

Termin realizacji: 01.08.2011-20.01.2012
Zakres: stan surowy otwarty
Powierzchnia domu: 221,4 m2

Zakres zamówienia obejmował:

  • Wykonanie fundamentów żelbetowych monolitycznych schodkowych,
  • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej części podziemnej budynku,
  • Wykonanie stropu żelbetowego monolitycznego z szalunkiem systemowym,
  • Wymurowanie ścian z pustaków Porotherm 18,8 P+W, Leier Thermopor 11,5, 30, Ytong 20cm,
  • Montaż konstrukcji stalowej nadwieszenia budynku,
  • Montaż więźby dachowej,
  • Wykonanie podziemnej instalacji odprowadzenia wód deszczowych wraz ze studnią chłonną.